Mesyuarat penjualan Sunkon 2021

  • news-img

Sunkon mengadakan persidangan kerja pemasaran 2021 di ibu pejabat syarikat pada 2 Mac 2021. Pemimpin syarikat dan pengurus serantau menghadiri mesyuarat tersebut.
Dalam pertemuan penjualan ini, kami meringkaskan pekerjaan pemasaran pada tahun 2020, dan membuat rencana kerja pemasaran dan penerapan utama untuk jabatan penjualan pada tahun 2021. Meningkatkan semangat pasukan pemasaran, meningkatkan rasa hormat dan kohesi pasukan.